Svojo poklicno pot sem pričela v gospodarstvu, kar mi je omogočalo veliko povezav z različnimi ljudmi in skozi to tudi prepoznavanje njihovih stisk. Vse bolj me je zanimalo celostno vedenje človeka (povezava med fizičnim telesom, dušo in duhom), zato sem se usmerila v proučevanje različnih tehnik, med drugim tudi k študiju psihoterapije, ki ga zaključujem.

Zadnja leta je moje strokovno delo usmerjeno v ciljno skupino invalidov, predvsem tistih s težavami v duševnem zdravju. V storitvah psihosocialne rehabilitacije moj pristop temelji na strokovnem delu s posameznikom in delu z malo skupino.

Moje svetovanje temelji na prepričanjih psihologije teorije izbire, ki jo je zasnoval dr. William Glasser. Verjamem, da je vsak človek edinstven in notranje motiviran za zadovoljevanje svojih potreb v odnosu.

Sem članica društva za realitetno terapijo, ki je evropsko priznana psihoterapevtska smer.