1. PSIHOLOŠKO SVETOVANJE

Psihološko svetovanje je znanstveno utemeljena disciplina, ki temelji na psiholoških teorijah. Psiholog pri svojem delu uporablja specifične psihološke metode in tehnike, s katerimi klientu skozi pogovor pomaga osvetliti njegov način razmišljanja, doživljanja in čustvovanja ter vedenja. Psiholog ne daje nasvetov in napotkov, temveč klienta na različne načine podpira pri iskanju lastnih, zanj sprejemljivih rešitev problema. V začetku svetovalnega procesa psiholog in klient jasno opredelita klientov problem in postavita (dosegljive) cilje. Psihološko svetovanje uporabljamo pri reševanju vsakdanjih težav. Usmerjeno je na aktualne probleme v posameznikovem življenju in sprejemanje zavestnih odločitev za spremembo in osebnostno rast. Psihološko svetovanje je namenjeno posameznikom (mladostnikom, odraslim), partnerjem, staršem in družinam.

2. PSIHOTERAPIJA

Ljudje se svojega ravnanja in doživljanja v celoti ne zavedamo in prav ta nezavedni del nam pogosto dela težave. Razvojno analitična psihoterapija je usmerjena k odkrivanju, boljšemu razumevanju in zato tudi spreminjanju sebe in odnosov z najbližjimi drugimi.
Vključitev v individualno razvojno analitično psihoterapijo predlagamo:
• v različnih življenjskih krizah (problemi ob načrtovanju družine, poklicne kariere, problemi v partnerskih odnosih, ob ločitvi, izgubi, staranju…);
• ob čustvenih problemih kot je na primer doživljanje vznemirjenosti, tesnobnosti, strahu, pretirane žalosti, praznine, nekontroliranih izbruhov jeze;
• ob najrazličnejših zdravstvenih težavah, za katere zdravniki menijo, da samo zdravila niso dovolj in priporočajo spremembo življenjskega stila;
• tistim posameznikom, ki želijo narediti življenje polnejše in bolje izkoristiti svoje možnosti, pa sami ne najdejo odgovora.

mag. Brigita Kričaj Korelc, univ.dipl.psihologinja
www.poskrbi-zase.si
031 738 125
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.