logo

Dobrodošli v Centru Zana

Znanja, tehnike za izboljšanje kvalitete življenja predstavljamo z zavedanjem in na praktičen način. Učimo, da je dihanje, gibanje in kvalitetna prehrana edini način za preprečitev slabega počutja in bolezni.
Osnovni kontaktni Podatki
Branka Reherman 031728332
Manja Reherman 041399716
Jure Reherman 041373638
Zalika Tisnikar Lamot 031864923
Pika Klančnik 041 442 876
Ljudmila Brezigar 041 388 682
Ivana Pranjič 040216992
Dalibor Pavlović 031 247 096
Polona Kuzman 031 211 118

Pon - Pet 8.00 - 22.00 Ned 8.00 - 15.00

031 728 332

Ljubljanska cesta 25C, 3320 Velenje

Nazaj

Varovanje podatkov

Zana / Varovanje podatkov

I. Splošne določbe
Informacije o ustanovi
Ime: CENTER ZANA, CENTER ZA NEGO TELESA, BRANKA REHERMAN S.P.

Sedež: Ljubljanska cesta 25C, Velenje, 3320 Velenje

 • Davčna številka: 79143148
 • Matična številka: 5636029000

Naslov elektronske pošte: sprostitev@hotmail.com
Telefon: 031 728332

Ustanova Center Zana, center za nego telesa (v nadaljnjem besedilu: Center Zana) preko svoje spletne strani na domeni center-zana.si, ponuja spletno storitev ponujanja podatkov, spletnega oglaševanja, elektronsko brskanje in možnost iskanja podatkov ter storitev, ki se prenašajo preko elektronskega omrežja, ki se posredujejo pri dostopu do omrežja ali shranjujejo podatke o Uporabniku in podatke o upravljanju z vsebino omenjene spletne strani.

 • S temi splošnimi pogoji se urejajo pogoji in pravila za uporabljanje omenjene spletne strani s strani Uporabnika. Splošni pogoji poslovanja so objavljeni v slovenskem jeziku.
 • Za namene Splošnih pravil in pogojev poslovanja je Ponudnik storitev vsaka fizična oseba starejša od 18 let ali pravna oseba, v čigavem imenu spletno stran uporablja oseba, starejša od 18 let.
 • Z uporabljanjem spletne strani, Uporabnik potrjuje, da je seznanjen s Splošnimi pravili in pogoji uporabe spletne strani in se zavezuje, da bo isto uporabljal izključno v skladu z navedenimi pravili.
 • Uporabnik spletno stran uporablja v lastnem imenu in za svoj račun ter je osebno odgovoren za varnost zaupnosti gesel, ki so nujne za uporabo spletne strani.
 • Center Zana se zavezuje varovati osebne podatke vseh Uporabnikov spletne strani, na način kot je opisano v Izjavi o zaupnosti osebnih podatkov, ki jo lahko preberete spodaj.
 • Center Zana ni odgovorna za prekinitev storitve zaradi onemogočanja dostopa do spletne strani, do katerega je prišlo zaradi tehničnega vzdrževanja ali odklanjanja morebitnih težav. Uporabnik soglaša, da je uporaba spletne strani odvisna od zmožnosti dostopa do spleta ali razpoložljivosti omrežja.
 • Center Zana ohranja pravico v vsakem trenutku spremeniti ali ukiniti katerikoli segment poslovanja, pogoje nakupa ali pogoje uporabe spletne strani, vključno z načinom in hitrostjo prenosa podatkov.
 • Center Zana ohranja pravico v vsakem trenutku in brez predhodnega obvestila spremeniti katerokoli od tukaj omenjenih odločb in/ali Izjavo o zaupnosti podatkov, zaradi zakonske obveznosti ali spremembe poslovanja.
 • Uporabnik soglaša, da z vsakim dostopom do spletne strani sprejema trenutno veljavna Splošna pravila in pogoje uporabe spletne strani, kot tudi Izjavo o zaupnosti podatkov, ki so objavljeni na isti spletni strani.
 • Spletna stran je izključna last podjetja Center Zana, zato je Uporabniku prepovedano na tej strani objavljati ali prenašati kakršne koli podatke, ki ogrožajo ali omejujejo pravice tretjih oseb, oziroma pomenijo neprimerna ali nezakonita dejanja, zlasti tista, ki se nanašajo na kršitev zasebnosti tretje osebe, žaljive ali diskriminatorne vsebine ali oglaševanja tretjih oseb.

Vse informacije na spletni strani, vključno z obliko spletne strani in popolno vizualno identiteto Centra Zana ter vsebino spletnega mesta, so izključna pravica omenjenega podjetja, zato je prepovedano kakršnokoli kopiranje, distribucija, prenos, objavljanje, povezovanje ali drugačno spreminjanje strani, brez predhodnega izrecnega dovoljenja podjetja Center Zana. Vsako dejanje, ki je v nasprotju s to prepovedjo, je predmet prekrškovne, kazenske in/ali materialno pravne odgovornosti. Center Zana ohranja pravico do spreminjanja, prilagajanja, brisanja ali odstranjevanja katere koli opisane vsebine.

 • Center Zana ohranja pravico prekinjanja poslovnega razmerja s stranko, prekinjanja strankinega računa in uporabe pravnih sredstev, v primeru nesprejemljivega vedenja uporabnika pri uporabi spletne strani in v primeru neupoštevanja teh pogojev, z namenom zaščite svojih pravic.
 • Uporabnik je pooblaščen za prenos, tiskanje in shranjevanje gradiva s te spletne strani, izključno za namen lastne uporabe.
 • Komunikacija med Uporabnikom in Center Zana se izvaja v pisni obliki (elektronska pošta ali priporočena pošta), ugovori, zahtevki in pritožbe ter odgovori na njih se dostavljajo v zakonsko določenih rokih, predpisanih v Zakonu o varstvu potrošnikov, Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov, Zakonu o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov ipd.
 • Spletna stran center-zana,si lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani, ki so v lastništvu drugih oseb.
  Center Zana ne upravlja z vsebino in podatki teh spletnih strani, ne daje posebna priporočila za uporabo teh spletnih strani, ne garantira in ne odgovarja za resničnost vsebine teh spletnih strani, izdelkov in storitev. V primeru uporabljanja spletnih strani tretjih oseb, Uporabniku se svetuje, da predhodno prebere pravila o zaščiti podatkov, splošne pogoje poslovanja in vodiče za uporabo določene spletne strani, ki jo uporablja. Uporabniku se svetuje, neodvisno od uporabe te spletne strani, da posebej presodi avtentičnost in tveganje uporabljanja vsake spletne strani, čigava povezava se nahaja na tej spletni strani, ali tiste, ki vsebuje obvestilo, da gre za spletno stran center-zana.si (vključno s povezavami, ki se pošiljajo po e-pošti). Uporabnik takšno spletno stran uporablja na lastno odgovornost.
 • Vsaka sprememba, ki se nanaša na zaščito in zaupnost podatkov bo objavljena na tej spletni strani in odvisno od možnosti, oziroma primernosti, bo obvestilo o takšni spremembi dostavljeno Uporabniku po e-pošti.
 • Uporabnikom se priporoča, da redno preverjajo ali je prišlo do posodabljanja ali spremembe pogojev varstva podatkov in posledic takšnih sprememb.


II. Telekomunikacija

 • Center Zana lahko uporabniku omogoči komunikacijo prek klepeta, e-pošte ali drugih oblik telekomunikacij. Zgoraj omenjene oblike komuniciranja je mogoče uporabiti le za postavljanje vprašanj o dejavnosti in storitvah, ki jih omogoča Center Zana , za podajanje predlogov in pohval ali mnenja o določenih storitvah in, kadar gre za elektronsko pošto, za podajanje pisne pritožbe.
 • Center Zana ne bo delovala po naročilih in drugih navodilih, ki jih prejme prek klepeta, e-pošte ali drugih oblik telekomunikacij, ki ne omogočajo, da se z gotovostjo določi identiteta naročnika, prav tako pa ne bo preko teh komunikacijskih kanalov posredovala informacije, ki po zakonu predstavljajo zdravstveno in/ali poslovno skrivnost.
  Telekomunikacija se ne sme uporabljati ali zlorabljati za izmenjavo sporočil, fotografij, video materialov ali zvočnih materialov, ki so prepovedani, nemoralni, žaljivi, grozljivi ali političnega karakterja, ki kršijo avtorske pravice, ki vsebujejo viruse ali drugo zlonamerno programsko opremo s katero lahko na ta ali drugačen način škodljivo vplivajo na operativne sisteme Centra Zana ali ostalih ljudi.
 • V primeru, da uporabnik krši katere koli obveznosti iz prejšnjega odstavka teh Pogojev, je Center Zana pooblaščena trenutno in brez predhodnega opozorila do prekinitve vzpostavljene telekomunikacijske povezave s to osebo.
 • Uporabnik se zaveda tega in se strinja, da Center Zanalahko izmenjana sporočila, videomateriale, audiomateriale in druge materiale, posname, shrani in uporabi z namenom izboljšanja kakovosti storitev, reševanja pritožb in reševanja morebitnih sporov med Centrom Zana in uporabnikom.
  Sporočila, ki jih Center Zana izmenja z uporabnikom preko e-pošte, klepeta ali drugih oblik telekomunikacij, so zaupna in so namenjena izključno uporabniku, kateremu so poslana, zato se uporabnik zaveže, da jih brez predhodnega pisnega dovoljenja Centra Zana ne bo razkril ali uporabil pri tretjih osebah ali javnosti.


III. Uporaba pravic

 • Center Zana je vpisana v sodni register Ljubljanskega okrožnega sodišča v Sloveniji in pri opravljanju svojih registriranih dejavnosti uporablja pozitivne pravne predpise Republike Slovenije in veljavne nadnacionalne predpise EU.
 • Vse morebitne spore, ki lahko nastanejo v zvezi z uporabo te spletne strani in temi pravili in pogoji, bodo stranke reševale sporazumno, v skladu s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji, če pa do sporazuma ne pride, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

IV. Politika piškotkov

 • Da bi spletna stran delovala pravilno z vsemi svojimi funkcijami in, da bi še naprej lahko delali na izboljševanju spletne strani in uporabniških izkušenj, potrebujemo piškotke. Po predpisih Evropske unije, od 25. marca 2011, smo dolžni zahtevati vaše soglasje pred shranjevanjem piškotkov. To pomeni, da z uporabo te spletne strani imate možnost sprejeti ali zavrniti uporabo teh datotek v posebnem okencu. V kolikor onemogočite piškotke ne boste mogli uporabljati posameznih funkcij spletne strani, ki jih podpira tehnologija.
 • Uporabljamo jih za spremljanje statistike obiskovanja: piškotki zbirajo informacije o interakcijah obiskovalcev na naših spletnih mestih in za normalno delovanje spletnega programa: namen piškotkov je omogočanje normalnega delovanja določenih možnosti spletne strani, ki uporabnikom olajšajo dostop do vsebine.
 • S piškotki tretjih oseb, kot so Google, Facebook, ipd., lahko zbiramo podatke o obiskovanju in načinu uporabe spletne strani, vaš IP naslov, vrsto operacijskega sistema, ki ga uporabljate, jezik, ki ga uporabljate, brskalnik s katerim brskate in podobne podatke. Vsi podatki se zbirajo anonimno in s pomočjo piškotkov ni mogoče razkriti Vaše identitete. V kolikor Uporabnik ne želi, da v operacijskem sistemu ostanejo piškotki, jih je potrebno v brskalniku izbrisati ali blokirati. Z brisanjem ali blokiranjem piškotkov bo otežen dostop do vsebin na spletni strani.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletna stran shranjuje v vaš spletni brskalnik ali mobilni telefon (odvisno od naprave s katero dostopate do spletne strani). Pri ponovnem obisku, ko spletni brskalnik zahteva identično spletno stran od strežnika, se na strežnik pošljejo piškotki iz uporabniškega računalnika. Na ta način ima strežnik možnost identificiranja in sledenja spletnega brskalnika. Izraz piškotki, uporabljamo za vse datoteke, ki zbirajo podatke na zgoraj opisani način.

Obstaja več vrst piškotkov:

 • Začasni piškotki: samodejno se odstranjujejo iz računalnika, pri zapiranju spletnega brskalnika. Z njihovo uporabo spletna mesta hranijo začasne podatke (npr. izdelke v nakupovalnem vozičku).
 • Stalni piškotki: ostanejo shranjeni v vašem računalniku, tudi po zapiranju spletnega brskalnika. Z njimi spletna mesta shranjujejo podatke – najpogosteje gre za vaše nastavitve nastale z uporabo spletne strani. Stalni piškotki ostanejo na vašem računalniku tako dolgo, dokler jih ročno ne odstranite ali dokler jim ne poteče rok.
 • Piškotki prve osebe: pripadajo spletni strani, ki jo gledate in so lahko začasni ali trajni. S pomočjo njih spletna mesta shranjujejo podatke kot so uporabniško ime in geslo, zaradi česar se vam ni potrebno prijaviti na vsakem obisku.
 • Piškotki tretjih oseb: pripadajo različnim domenam, ne tisti, ki je prikazana v naslovni vrstici. Spletne strani lahko vsebujejo vsebino iz drugih področij (kot so oglasne pasice), kar omogoča sledenje uporabnikove zgodovine brskanja. Nastavitve zasebnosti v večini sodobnih brskalnikov vam omogočajo blokiranje piškotkov tretjih oseb.

V. Končne določbe

V kolikor so posamezni deli teh Splošnih pravil in pogojev uporabe spletne strani neveljavni ali neizvršljivi, to ne vpliva na veljavnost ostalih delov pravil in pogojev, ki ostanejo v veljavi in imajo pravni učinek.

Za vsa vprašanja, ki jih morda ne urejajo Splošna pravila in pogoji uporabe spletne strani, smo vam na voljo na e-naslovu: sprostitev@hotmail.com

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

CENTER ZANA, CENTER ZA NEGO TELESA, BRANKA REHERMAN S.P. (v nadaljevanju: Center Zana);  kot upravljavec obdelave vaših osebnih podatkov, uporablja in ščiti vse informacije, ki jih Uporabniki dostavljajo pri uporabi spletne strani center-zana.si in naših ostalih storitev, zlasti glede obdelave osebnih podatkov pri opravljanju svojih storitev.

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določeno fizično osebo ali fizično osebo, ki jo je mogoče določiti. Natančneje, za osebne podatke veljajo vse informacije, ki identificirajo uporabnika (npr. ime in priimek, e-poštni naslov, naslov prebivališča ipd.). Obdelava osebnih podatkov je vsako dejanje ali skupina dejanj, izvedenih na osebnih podatkih, bodisi z avtomatskimi sredstvi ali ne, kot so zbiranje, snemanje, organiziranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, umik, vpogled, uporaba, odkrivanje pri prenosu, objavljanje ali na drugačen način omogočanje dostopa, kategoriziranje ali kombiniranje, blokiranje, brisanje ali uničevanje ter izvajanje logičnih, matematičnih in drugih operacij s temi podatki.

Kako zbiramo osebne podatke

Center Zana zbira Vaše osebne podatke, med drugim tudi v naslednjih primerih:

 • v kolikor nas kontaktirate neposredno preko katere koli spletne strani Centra Zana, z namenom zahtevanja informacij ali ponudbe za naše storitve, preko našega kontaktnega obrazca
 •  v kolikor kupite storitev neposredno pri nas
 • v kolikor odgovorite na naše neposredne marketinške kampanje, na primer z izpolnjevanjem kontaktnega obrazca za vnos podatkov na naši spletni strani
 • v kolikor nam naši partnerji posredujejo vaše podatke na dopusten način
 • v kolikor ste mlajši od 16 let, vas prosimo, da nam ne posredujte nobenih informacij brez soglasja vaših staršev ali skrbnika.

Kako se vaši podatki lahko uporabljajo

Uporaba osebnih podatkov, skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov, mora biti upravičena in utemeljena na podlagi ene od zakonskih “podlag”, zato s tem pravilnikom določamo podlage za vsako uporabo osebnih podatkov.

Upravičene pravne podlage za obdelavo podatkov so med drugim legitimni interes, pogodbena obveznost, zakonska osnova in soglasje. Obdelavo na podlagi legitimnega interesa Centra Zana uporablja za promocijo in ponujanje informacij o svojih storitvah, z namenom ohranjanja najvišjih standardov prodaje storitev iz svoje ponudbe. Temeljne pravice in svoboščine obstoječih in potencialnih kupcev se merijo glede na interes Centera Zana za obdelavo podatkov v ta namen.

Center Zana bo zbiral kontaktne podatke, podatke o opravljenih storitvah, garanciji in podatke o zgodovini vas, kot pacienta, ki je uporabljal naše storitve za namene obdelave zahtevkov na podlagi garancije ali tehnične podpore za opravljene storitve.

Osebni podatki se lahko posredujejo tretjim osebam, če obstaja utemeljena podlaga za posredovanje, kot so izpolnitev storitve ali prevoz.

Center Zana uporablja neposredno trženje, ki temelji na Vaših osebnih podatkih z namenom obveščanja o novostih in promocijah v naši ponudbi, posebnih nakupovalnih priložnostih, predstavitvah novih izdelkov, kot tudi naših predstavitvah na sejmih, konferencah in drugih prireditvah le z Vašim soglasjem.

Vaše soglasje za neposredno trženje lahko kadar koli prekličete. Vsaka oseba se lahko kadar koli pritoži na obdelavo podatkov za zgoraj opisani namen.

Za Center Zana veljajo in jo zavezujejo zakoni Republike Slovenije in nadnacionalni predpisi. Center Zana je dolžna zagotavljati vaše podatke organom pregona, regulativnim in sodnim organom ter tretjim osebam v sodnem postopku, povezanimi s postopki ali preiskavami kjerkoli v svetu, kjer je to potrebno. Tam kjer je to dovoljeno, vam bomo neposredno poslali takšen zahtevek ali vas pred odgovorom obvestili, razen če bi to lahko vplivalo na preprečevanje ali odkrivanje kaznivega dejanja.

Omogočanje osebnih podatkov za namen skladnosti z zavezujočimi zahtevki za vašimi podatki predstavlja pravno obveznost, ki je odvisna od določenega zahtevka.

Kako ohranjamo varnost vaših podatkov

Za zaščito in ohranjanje varnosti, celovitosti in razpoložljivosti podatkov uporabljamo različne varnostne ukrepe, vključno s šifriranjem in avtentikacijo.

Med drugim uporabljamo tudi naslednje ukrepe:

 • strogo omejen osebni dostop do vaših podatkov po načelu “nujnega dostopa”
 • varen prenos zbranih podatkov,
 • nastavitev požarnega zidu v IT sistemih z namenom prepovedi nepooblaščenega dostopa
 • stalno spremljanje dostopa do IT sistemov z namenom odkrivanja in preprečevanje zlorabe osebnih podatkov.

Vsi vaši podatki so shranjeni na naših varnih strežnikih in varnih strežnikih naših partnerjev ter so dostopni in se uporabljajo v skladu z našimi pravili in varnostnimi standardi. Zaščita zasebnosti vaših podatkov je trajna in Center Zana sprejema vse potrebne ukrepe za njihovo zaščito. Osebne podatke varno obdelujemo, vključno z zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo in izgubo.

Z registracijo ali izpolnjevanjem kontaktnega obrazca na center-zana.si nam dajete ločeno privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, navedenih v registracijskem ali kontaktnem obrazcu za določen namen/e, kot tudi podatke, ki so na voljo v postopku dostavljanja dokumentacije v drugi obliki. Nameni, ki jih Center zana lahko izpostavi v registracijskem ali kontaktnem obrazcu zahtevajo ločeno privolitev.

Zavezujemo se varovanju zasebnosti vaših osebnih podatkov in ravnanju v skladu z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (679/2016) EU, Zakonom o izvajanju Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (NN 42/2018) in drugimi veljavnimi predpisi. Zbrane osebne podatke uporabnikov in obiskovalcev spletnih strani ter drugih pacientov ali potencialnih pacientov ne smemo in ne bomo omogočili tretjim osebam, razen če to dovoljuje posebna zakonodaja, ali smo zakonsko obvezni to storiti, ali je to potrebno zaradi uresničevanja pogodbenih obveznosti.

Zavezujemo se, da ne bomo zlorabljali osebnih podatkov iz registracijskega ali drugega obrazca ali zbranih podatkov s pomočjo piškotkov, niti jih brez Vaše privolitve omogočali tretjim osebam, razen, če to izrecno določa zakon in v primerih, ko to zahteva izpolnjevanje obveznosti. Za osebne podatke štejejo vsi podatki, ki identificirajo Uporabnika (npr. ime in priimek, e-poštni naslov, naslov prebivališča ipd.) in se uporabljajo za odgovarjanje na poizvedbe/povpraševanja Uporabnikov, statistiko in po možnosti pošiljanje posebnih ponudb in glasil po zasebnih privolitvah.

Vse informacije o strankah se strogo hranijo in so dostopne samo zaposlenim, katerim so te potrebne za opravljanje dela. Zaposleni Centra Zana in poslovni partnerji so odgovorni za spoštovanje načel zaščite zasebnosti. Zavezujemo se omogočiti vam zaščito vaših osebnih podatkov z zbiranjem le osnovnih podatkov, potrebnih za izpolnitev namena dane privolitve ali legitimnih interesov, pogodbene ali pravne osnove. Podatki, ki se z dostopom do spletne strani samodejno beležijo (IP naslov, ime domene, vrsta brskalnika, število obiskov, čas, porabljen na spletnih straneh ipd.), bodo uporabljeni izključno za ocenjevanje prepoznavnosti spletne strani in za izboljšanje njene vsebine in funkcionalnosti ali za statistične namene.

Center Zana obvešča Uporabnike o načinu uporabe zbranih podatkov in jih uporablja za trženjske namene izključno po posebej sprejeti privolitvi. V primeru kakršne koli spremembe osebnih podatkov (npr. mesta prebivanja, naslova za dostavo), ki so evidentirani z registracijo, je Uporabnik dolžan spremembo opraviti tudi med uporabniškimi podatki.

V skladu z veljavno nacionalno in nadnacionalno zakonodajo, s ciljem zaščite zaupnosti osebnih podatkov, se zavezujemo, da bomo vaše podatke obravnavali v skladu z zakonom in v dobri veri, zbirali podatke izključno za posebne in zakonite namene, da ne bomo podatkov pošiljali nobeni tretji osebi brez Vaše predhodne privolitve, da osebnih podatkov ne bomo pošiljali v države izven območja EU v kolikor ta država ne zagotavlja ustrezne ravni varstva podatkov; zagotovili primerno, varno in ustrezno shranjevanje osebnih podatkov, tako da ne presega namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani in obdelani; zagotavljali točnost osebnih podatkov; zagotavljali obdelavo osebnih podatkov v času in za namen za katerega je to potrebno; sprejeli vse potrebne in ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za preprečitev uničenja, poškodovanja ali izgube osebnih podatkov Upravičenca.

V kolikor ne želite, obdelovanja vaših podatkov na kakršen koli način, zahtevajte brisanje, popravek ali posredovanje po elektronski pošti, na elektronski naslov Pooblaščenca za varstvo podatkov: sprostitev@hotmail.com ali telefonsko številko: 031 728332.

Center Zana lahko kontaktira Uporabnika zaradi preverjanja pristnosti zahtevka.

Uporabnik, ki je fizična oseba, lahko kadarkoli od Centra Zana zahteva:

 • Omogočanje dostopa do kataloga zbiranja osebnih podatkov;
 • Potrdilo, ali se obdelujejo podatki v povezavi z Uporabnikom in omogočanje pregleda osebnih podatkov v sistemu za shranjevanje osebnih podatkov in njihovo kopiranje;
 • Posredovanje osebnih podatkov iz sistema za shranjevanje podatkov;
 • Seznam tretjih oseb, katerim so bili osebni podatki posredovani, kdaj so bili posredovani, na podlagi česar in za kakšen namen so bili posredovani;
 • Navedbo informacij o virih, na katerih se temeljijo evidence, katere osebne podatke sistem za pohranjevanje vsebuje o posamezniku in načinu obdelave;
 • Navedbo informacije o namenu obdelave in vrsti obdelanih osebnih podatkov ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
 • Pojasnite tehnične ali logično-tehnične postopke odločanja, v kolikor opravlja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Rok hrambe podatkov o Uporabniku traja doživljensko ali do sprejema zahtevka za izbris osebnih podatkov od strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, nakar se ti isti podatki izbrišejo. Center Zana hrani osebne podatke dlje od navedenega roka samo v kolikor je to obvezno po veljavnih predpisih v Republiki Sloveniji ali nadnacionalni zakonodaji.
Osebni podatki, ki niso več potrebni se ali anonimizirajo ali uničujejo na varen način.

V kolikor Uporabnik ugovarja obdelavi svojih podatkov s strani Centra Zana, lahko vloži svoj ugovor pristojnemu državnemu organu, skladno z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov